Националният Фокусен център (Focal Point) в областта на наркотиците и наркоманиите е създаден с решение на Националния съвет по наркотичните вещества и със заповед на Министъра на здравеопазването, в изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците 2003 - 2008 г.

НФЦ е базиран в Националния център по наркомании и е официален партньор на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) от страна на Република България, както и участник в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

2017-03-23 ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ В НФЦ

Национален фокусен център за наркотици и наркомании търси да назначи експерт на постоянен трудов договор.

2016-09-28 ГОДИШНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА ПО ИНДИКАТОР PDU (2016)

На 20-21 септември в Лисабон се проведе Годишна експертна среща по индикатор PDU (2016)

2016-09-27 ГОДИШНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА ПО ИНДИКАТОР GPS (2016)

На 19-20 септември в Лисабон се проведе Годишна експертна среща по индикатор GPS (2016)

2016-09-26 НОВИ ДАННИ ПО ПРОЕКТ ESPAD

Актуални данни за употребата на цигари, алкохол и наркотици сред ученици, родени през 1999 г. в 35 европейски страни.

2016-07-01 ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Дискусионен форум по случай 26 юни

2016-06-28 ПЪРВИ ДОКЛАД ЗА ЗДРАВНИТЕ ОТГОВОРИ НА НОВИТЕ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

EMCDDA публикува анализ на здравните отговори на новите психоактивни вещества

2016-06-15 ГОДИШНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА ПО ИНДИКАТОР TDI (2016)

На 08-09 юни в Лисабон се проведе Годишна експертна среща по индикатора TDI (2016)

2016-05-31 ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ 2016 Г.: ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЯ

На 31 май 2016 г. в Лисабон, Португалия, бе представен актуалния европейски доклад за наркотиците.

2016-04-06 ДОКЛАД ЗА ПАЗАРИТЕ НА НАРКОТИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Нов доклад подчертава широкото въздействие на пазарите на наркотици в Европейския съюз върху обществото

2016-03-16 ОЦЕНКА НА НЕЗАКОННИТЕ НАРКОТИЦИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Напредък в изследване на епидемиологията по отношение на наркотиците на базата на отпадъчни води

2016-02-16 НОВ ДОКЛАД НА EMCDDA: ИНТЕРНЕТ И ПАЗАРИТЕ НА НАРКОТИЦИ

Виртуалните пазари – промяна в динамиката и начините за продажба и закупуване на наркотици

2015-08-18 СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ В НФЦ

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

2015-06-26: МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА И НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ

Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 в израз на решителност за постигане на свят без наркотици.

2015-05-29 ТРЕТИ РЕГИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА НФЦ

На 27 и 28 май 2015 г. в гр. Габрово се проведе Трети регионален обучителен семинар на НФЦ

2015-04-15 ГОДИШЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ 2015

На 4 юни 2015 г. в Лисабон ще бъде представен Годишен европейски доклад за наркотиците 2015 г.
ИЗБОР НА ЕКСПЕРТ В НФЦ

Обявена е процедура за избор на експерт на трудов договор в Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проучвания и информация. За повече подробности виж в секция НОВИНИ.

О Б Я В И

ВАЖНО!

Екипът на НФЦ се опитва да Ви информира за актуални български и чуждестранни публикации и тематични издания в областта на употребата и трафика на незаконни психоактивни вещества. Бихме искали да Ви запознаем с новата ни инициатива: Сега заинтересованите институции и лица могат да се запознаят с наличните издания и да направят ЗАЯВКА за тези от тях, които отговарят на техния интерес. Офертата е валидна до изчерпване на наличните публикации.

---------------------

НФЦ се обръща към всички експерти и институции, разполагащи с ценна и актуална статистическа информация и/или данни от проучвания по проблеми свързани с наркотиците да се свържат с екипа ни.

КАРТА В ПОМОЩ НА ТЪРСЕЩИТЕ ЛЕЧЕНИЕ

Търсещите лечение във връзка с употребата на наркотици в могат да ползват новата Карта на възможностите за лечение в България. Тя е част от дейността на НФЦ по развитие на индикатора "Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици" в сътрудничество с Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) и при изработването й е използвана информация от предишния Интернет каталог на лечението, както и такава, събирана в рамките на провежданото от НЦН проучване на търсенето и предлагането на лечение в България.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.