Кюстендил

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

АДРЕС
2500 гр. Кюстендил, ул. „Стефан Караджа” № 25

РЪКОВОДИТЕЛ
Стоян Иванов Иванов

НАСОЧЕНОСТ
Осъществяване на долечебна програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

  • Обмен на игли, спринцовки и други принадлежности за инжектиране;
  • Предоставяне на презервативи и други контрацептивни материали;
  • Работа сред лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, за повишаване на знанията за поемания здравен риск, отказ или редуциране на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението;
  • Раздаване на информационни материали за поемания здравен риск, отказ или редуциране на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението;
  • Насочване за лечение към специализираните лечебни програми;
  • Взимане на кръв на терен или насочване за тестуване за ХИВ, хепатит В и С и сифилис;
  • Практическо обучение на стажанти и доброволци;
  • Участие и/или организиране на семинари, тренинги, конференции, кръгли маси и други.

ЗА КОНТАКТИ

Тел.: 078/ 550 371

E-mail: kyustendil_brc@abv.bg


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.