ДРУГИ ПРОГРАМИ

ФОНДАЦИЯ "ФОНД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА"

 

АДРЕС
4400 Пазарджик, бул. „Ал. Стамболийски” № 8

РЪКОВОДИТЕЛ
Валентина Гешева

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

  • Наказателно-изпълнителна система и алтернативни санкции и мерки;

  • Превенция на престъпността и социалната изолация;

  • Антикорупция и активно гражданско общество;

  • Организационно развитие;

  • Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза сред инжекционно употребяващи наркотици лица.


ЗА КОНТАКТ

Тел.: 034/ 442 389

E-mail: office@iga-bg.org


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.