МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ АД – ПАЗАРДЖИК

АДРЕС
2600 Пазарджик, ул. “Болнична” № 15


ДИРЕКТОР
Д-р Красимир Темнилов


НАСОЧЕНОСТ
Зависимост към наркотични вещества и алкохол


ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Амбулаторна детоксификация, психотерапия, поддържащо лечение


ПРОГРАМИ

Детоксификация

Антидепресивно лечение

Подържаща терапия


УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРИЕМА
Доброволност, потребителска такса


КАПАЦИТЕТ
6 легла


ЕКИП 
Лекари, медицински сестри, санитари


ЗА КОНТАКТИ
тел.: (034) 44 53 48


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.