ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - ПАЗАРДЖИК

АДРЕС
4400 Пазарджик, ул. „Болнична” № 28

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Дора Атанасова

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти на лица, зависими към опиоиди

ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Психологични интервенции – индивидуално, групово и семейно консултиране

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон - 60ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

  • Фаза на интензивна стабилизация (остра фаза) – продължителност до 3 месеца

  • Фаза на обвързване и рехабилитация – от 6 до 12 месеца

  • Фаза на медицинско поддържане

  • Фаза на метадонова детоксификация – от 21 дни до 6 месеца

  • Фаза на нулева доза


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Регламентира се с подписването на терапевтичен договор, съобразен с цялостната оценка на нуждите на пациента и изискването за поддържане и задържане на пациента в лечение.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 ·         Навършени 18 години

 ·         Наличие на минимум 3 опита за лечение в различни лечебни програми без трайно преустановяване на злоупотребата с наркотични вещества

 ·         Наличие на критерии по МКБ 10 за диагностициране на зависимост към опиеви агонисти

 С предимство се приемат кандидати със следните медицински показания – бременност,   серопозитивни за HIV, хепатит В и С в остра фаза ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

 Планово изписване – по желание на пациента

 Изписване поради непредвидени обстоятелства

 Административно изписване


БАЗА
Програмата разполага с помещение за съхранение и раздаване на медикаменти (сестринска стая), чакалня за пациенти, два лекарски кабинета, eдин кабинет за консултиране и психологична работа с пациенти, два санитарни възела.


ЕКИП
Ръководител – д-р Дора Атанасова
Лекуващ лекар – д-р Николай Попов
Клиничен психолог – Гергана Кехайова 
Медицински сестри – Ирина Костова, м.т- Петър Кайнаров


РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник - петък:              от 07.30 до 15.30 ч.
събота и неделя:                    от 10.00 до 13.00 ч.

РАЗДАВАНЕТО НА МЕТАДОН СЕ ИЗВЪРШВА:

понеделник-петък      от 7.30 до 15.30 ч.       събота-неделя  от 10.00 до 13.00 ч.

 


ЗА КОНТАКТИ
тел.:  034 44 88 12
факс: 034 44 33 87

е-mail: dpb.pz@abv.bg  


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.