ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – ЛОВЕЧ

АДРЕС
5500 Ловеч, ул. “Алeксандър Батенберг” № 1

ДИРЕКТОР ДПБ
Д-р Митко Митев 

НАСОЧЕНОСТ
Зависимост към наркотични вещества и алкохол


ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Детоксификация, лечение с антагонисти и други медикаменти, психологична консултация, психотерапия, психосоциална рехабилитация


КООРДИНАТИ ЗА КОНТАКТ
тел.:  (068) 651 777  (директор)
факс: (068) 603 593

еmail: dpblovech@abv.bg
http://www.dpb-lovech.eu/


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.