ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КАРЛУКОВО

АДРЕС 
5782 гара Карлуково, община Луковит, обл. Ловеч


РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Христо Василев


НАСОЧЕНОСТ
Зависимост към наркотични вещества и алкохол


ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Консултиране, психотерапия, рехабилитация


ПРОГРАМИ

Програми за средносрочно и дългосрочно лечение

Програма за психологично консултиране

Програма за справяне при кризи

Правила за пациентите и близките и терапевтичен договор


КАПАЦИТЕТ
25 легла


ЕКИП 
Лекари, медицински сестри, психолог, социален работник, санитари


ЗА КОНТАКТИ
тел.: (06987) 5937, 2337 – централа  

e-mail: dpbkarlukovo@abv.bg
http://www.dpbkarlukovo.bg/


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.