2019-03-29 ГОДИШЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2018 Г. НА НАЦИОНАЛЕН ФОКУСЕН ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ

Вече е наличен новият Годишен информационен бюлетин на Национален фокусен център за наркотици и наркомании.

В него може да намерите всички основни данни относно употребата, трафика и разпространението на наркотични вещества в България, както и обществения отговор в страната.

За първи път се публикуват и данни за употребата на тютюн и алкохол, както сред общото население, така и сред специфични групи.

Бюлетинът може да видите тук.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.