2019-04-12 МЛАДИ ХОРА ИЗБРАХА "ИЗКУСТВОТО КАТО АЛТЕРНАТИВА"

На 11 април 2019 г. в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители в София се проведе поредно събитие под мотото „Изкуството като алтернатива“, организирано от Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София. В Дневния център беше представена изложба „Само(Личности)“, която включва произведения на доброволци и посетители на центъра. За вдъхновяващата атмосфера допринесоха младежки групи и млади изпълнители, избрали изкуството като алтернатива на съвременните зависимости.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.