2019-04-16 NEWS - БРОЙ 4

В брой 4 на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS - Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества и нови начини на употреба ще може да намерите следните теми:

  • Основни данни за новите психоактивни вещества в България през 2018 г.
  • Употреба на нови психоактивни вещества в България през 2018 г.
  • Фалшиви таблетки перкоцет.
  • Риск от интоксикации в следствие консумация на фалшиви течности за електронни цигари.
  • Нови тенденции в употребата на кратом.
  • Тенденции в употребата на нови психоактивни вещества в световен мащаб.
  • Идентифициране на нови психоактивни вещества в световен мащаб.

Брой 4 на NEWS може да видите тук.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.