2019-02-08 НОВИ ПРОУЧВАНИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ФОКУСЕН ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ

Във връзка с развитието на публичната информационна система за наркотици и наркомании в България, както и в изпълнение на целите на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014 - 2018 г.) и задачите към Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, през 2018 г. Национален фокусен център за наркотици и наркомании инициира редица проучвания. Те бяха насочени към изследване на:

  • здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в град София и град Пловдив;
  • здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в градовете Варна, Бургас, Хасково, Ямбол, Велико Търново, Ловеч, както и в София област;
  • нагласи и употреба на психоактивни вещества сред студентите в България;
  • нагласи и употреба на психоактивни вещества сред децата/младежите, настанени в институции в България.

Информация и подробни анализи от проучванията може да откриете в секция Данни/Изследвания.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.