2019-11-26 ДОКЛАД ЗА ПАЗАРИТЕ НА НАРКОТИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 2019 Г.

Европейските граждани харчат най-малко 30 млрд. евро за наркотици всяка година по отношение на търговия на дребно, което превръща пазара на наркотични вещества в основен източник на доходи за организираните престъпни групи в Европейския съюз. Тази стойност е обявена днес в Доклада за пазарите на наркотични вещества, 2019 г., публикуван от европейската агенция по наркотиците (EMCDDA) и Европол. Около две пети от тази обща сума (39 %) се харчи за канабис, 31 % - за кокаин, 25 % - за хероин и 5 % - за амфетамини и MDMA.

Двете агенции обединиха сили, за да извършат третия си съвременен преглед на европейския пазар на забранени наркотици. В доклада се обхващат тенденциите по веригата на доставки от производство и трафик до разпространение и продажби. Описано е широкомащабното въздействие на пазара на наркотични вещества върху здравето и сигурността, както и защо холистичният подход е от решаващо значение за ефективни политики за контрол на наркотиците.

Резюме на доклада

Доклад за пазарите на наркотици в ЕС (на английски език)


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.