2020-07-31 NEWS - БРОЙ 5

В брой 5 на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS - Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества ще може да намерите следните теми:

  • Нови психоактивни вещества в България през 2019 г. и първата половина на 2020 г.
  • Нови психоактивни вещества поставени под контрол в България през 2019 г.
  • Нови психоактивни вещества в Европа през първата половина на 2020 г.
  • Изотонитазен – нов синтетичен опиоид, поставен под интензивно наблюдение.
  • Синтетичните канабиноиди в Европа.
  • Резюме на информацията за новите психоактивни вещества на световно ниво, публикувана в Световен доклад за наркотиците 2020 г.

Брой 5 на NEWS може да видите тук.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.