Нашият Екип

Александър Панайотов
Александър Панайотов
Йорданка Стойнева
Йорданка Стойнева
Цветелина Иванова
Цветелина Иванова
Деница Стоименова
Деница Стоименова
Никол Николова
Никол Николова
Екатерина Каприева
Екатерина Каприева

Постоянен състав на Националния фокусен център за наркотици и наркомании:

Александър Панайотов
Доктор по Социология

Директор на Национален фокусен център за наркотици и наркомании


Работи в Национален фокусен център от 2006 г. Координатор по развитието на индикатора “Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици” и подпомага индикатора “Проучвания сред общото население”.

 

Йорданка Стойнева

Старши експерт

Част от екипа на НФЦ от 2009 г. Координира дейностите, свързани с поддържане на Системата за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества (EWS) и подпомага индикатора "Проблемна употреба на наркотици".

 

 

Цветелина Иванова

Психолог

Старши експерт

Работи в Национален фокусен център от 2017 г. Координира работата по индикатора “Смъртни случаи във връзка с употреба на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици” и и подпомага индикатора “Проучвания сред общото население”.

 

 

Деница Стоименова

Социолог

Експерт

Работи в Национален фокусен център от 2017 г. Подпомага дейностите по индикатори "Проучвания сред общото население"

 

 

Никол Николова

Социолог

Експерт

Работи в Национален фокусен център от 2018 г. Подпомага индикаторите "Проучвания сред общото население" и "Смъртни случаи във връзка с употреба на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици".

 

 

Екатерина Каприева

Психолог

Експерт

Част от екипа на НФЦ от 2018 г. Подпомага индикаторите "Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици  и "Престъпления, свързани с наркотици".

 


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.