ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ


ДПБЛНА - СУХОДОЛ


"АСМП-П НАДЕЖДА" ЕООД

ПРОГРАМА С МЕТАДОН И СУБСТИТОЛ

“ДОВЕРИЕ ЗА ЗДРАВЕ - АГПСМП" ООД

ПРОГРАМА С МЕТАДОН, СУБСТИТОЛ И БУПРЕНОРФИН

ЕТ “АИПСМП – Д-Р АЛЕКСАНДЪР КАНЧЕЛОВ”

ПРОГРАМА С МЕТАДОН

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “ХОРИЗОНТ – АИСМП" ООД

ПРОГРАМА С МЕТАДОН

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ СОФИЯ-ОБЛАСТ” ЕООД

ПРОГРАМА С МЕТАДОН

ЕТ "ИПСМП Д-Р БОРЯНА ЕКОВА"

ПРОГРАМА С МЕТАДОН

„ГПИСПП-КОЕВ И СИЕ” ООД

ПРОГРАМА С МЕТАДОН, СУБСТИТОЛ И БУПРЕНОРФИН

„АИСПМП – Д-Р АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ” ЕООД

ПРОГРАМА С МЕТАДОН И СУБСТИТОЛ

АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗАВИСИМИ „СОЛИДАРНОСТ”


ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ "ФЕНИКС"


ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ "БИЛАНИ"


ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ "НОВО НАЧАЛО"


„ЖИВА-НАСОКА В ЖИВОТА“ ООД


РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР КА СПОРТ ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ „ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА“


ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД

НАРКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" - ГР. НОВИ ИСКЪР


ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ "ОКТАВА"


ДНЕВЕН ЦЕНТЪР "НИЕ"


ДРУГИ ПРОГРАМИ


"ЗДРАВЕ 2010 - АГПСМП ПО ПСИХИАТРИЯ"ООД


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.