ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ


ДНЕВЕН ЦЕНТЪР "НИЕ"


ДПБЛНА - СУХОДОЛ


“ДОВЕРИЕ ЗА ЗДРАВЕ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “ХОРИЗОНТ” – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ООД


ЕТ “АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПСИХИАТРИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – Д-Р АЛЕКСАНДЪР КАНЧЕЛОВ”


АСМП-ИПИСМП-П



„АИСПМП – Д-Р АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ” ЕООД


ЕТ


„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ СОФИЯ-ОБЛАСТ”ЕООД


„ГПИСПП-КОЕВ И СИЕ” ООД


ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ "ФЕНИКС"


РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР КА СПОРТ ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ „ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА“


„ЖИВА-НАСОКА В ЖИВОТА“ ООД


ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ "НОВО НАЧАЛО"


ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ "БИЛАНИ"


ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ "ОКТАВА"


ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "ПРОФ. Н. ШИПКОВЕНСКИ" ЕООД

НАРКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗАВИСИМИ „СОЛИДАРНОСТ”


ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ" - ГР. НОВИ ИСКЪР


ДРУГИ ПРОГРАМИ


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.