ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ

АДРЕС 
6600 Кърджали, ул. “Добрич” № 44


РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Белин Илчев


НАСОЧЕНОСТ
Зависимост към наркотични вещества и алкохол


ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Детоксификация, лечение с антагонисти и други медикаменти, психологична консултация, психотерапияУСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРИЕМА
Мотивация; психически разстройства, свързани със злоупотребата


КАПАЦИТЕТ 
20 легла


ЕКИП 
Лекар, медицински сестри, психолог, социален работник, санитари


ЗА КОНТАКТИ
тел.:   (0361) 6 26 91, 6 26 93, 6 26 95
факс: (0361) 6 26 94

email: dbp_kardjali@abv.bg


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.