"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ХАСКОВО" ЕООД

АДРЕС 
6300 Хасково, кв. Болярово, ул. "Перущица" № 2


УПРАВИТЕЛ 
Д-р Йордан Михайлов


НАСОЧЕНОСТ
Зависимост към наркотични вещества и алкохол


ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Детоксификация, психологична консултация, психотерапия


ПРОГРАМИ

Алкохолна детоксификация

Друга неалкохолна детоксификация

Мотивационна работа

Семейна терапия

Насочване към специализирани програми за лечение


ПЕРСОНАЛ
Лекари, медицински сестри, психолози


ЗА КОНТАКТИ
тел.:  (038) 66 81 97
факс: (038) 66 88 50

e-mail: odpzs-hs@breza.net 


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.