ДРУГИ ПРОГРАМИ

„ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – РУСЕ”

 

АДРЕС
7003 гр. Русе, бул. „Тутракан” № 20

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Теменужка Матева

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

  • Активно издирване;
  • Диагностициране;
  • Лечение;
  • Периодично наблюдение;
  • Рехабилитация на болни с психични заболявания

ЗА КОНТАКТИ

Тел.: 082/ 845 379

          082/ 846 102

E-mail: odpzs_rs@mail.bg


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.