ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – БЯЛА

АДРЕС 
7100 гр. Бяла, обл. Русе, ул. "Дряново" №3


РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Олег Церовски


НАСОЧЕНОСТ
Зависимост към наркотични вещества и алкохол


ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Детоксификация, психологична консултация, психотерапия, рехабилитация


КАПАЦИТЕТ
30 легла


ЕКИП
Лекари, медицински сестри, фелдшер, психолог, социален работник, санитари


ЗА КОНТАКТИ
тел.  : (0817) 7 27 02, (0817) 7 22 85
факс: (0817) 7 22 56

e-mail: dpb_byala@b-trust.org


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.