"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – РУСЕ" ЕООД

АДРЕС
7003 Русе, ул. “Тутракан” № 20

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Ст. Иванов 

НАСОЧЕНОСТ
Зависимост към наркотични вещества и алкохол

ПРОГРАМА
Дневен център за рехабилитация и ресоциализация на лица със зависимости 

ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Детоксификация, медикаментозно лечение, психологична консултация, психотерапия, психосоциална рехабилитация

КАПАЦИТЕТ
Брой легла за лечение – 20

ЗА КОНТАКТ
тел.: (082) 845 379

е-mail: odpzs_rs@mail.bg


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.