ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – ЦАРЕВ БРОД

АДРЕС 
9747 с. Царев брод, обл. Шумен, ул. "Христо Ботев" № 30

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Нели Николова

НАСОЧЕНОСТ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАВИСИМОСТИ
Зависимост към наркотични вещества и алкохол

ОСНОВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ
Детоксификация, психологична консултация, психотерапия, рехабилитация

ПРОГРАМИ

Програма за лечение на зависимости

Програма за лечение на соматоформни разстройства

Психо-социална рехабилитация

КАПАЦИТЕТ 
15 легла

ЕКИП 
Лекари, медицински сестри, психолог, социални работници, санитари

ЗА КОНТАКТИ
тел.:  (05315) 2121 – централа
факс: (05315) 2022, 2023   

е-mail: nelly_nik@abv.bg  


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.