EMCDAA

В последната публикация на Системата за ранно предупреждение (EWS) на ЕС относно новите психоактивни вещества (NPS) са събрани най-новите разкрития в областта. Публикацията е озаглавена „Фентанили и синтетични канабиноиди: усложняване на ситуацията“.

Това е втора публикация на EWS от този тип. Целта на EMCDDA е да предостави чрез тях нова информация относно случващото се с новите психоактивни вещества в Европа, въз основа на данните събрани от Агенцията за ранно предупреждение и дейностите свързани с оценката на риска на НПВ. Обхванат е периодът от януари 2016 г. до декември 2017 г. На фокус са новите фентанили (които представляват по-голямата част от новите синтетични опиоиди, докладвани в Европа) и синтетичните канабиноиди.

От предишната публикация (от март 2015 г.) досега в Европа се наблюдяват някои позитивни тенденции. Броят на новите вещества, докладвани за пръв път през 2016 г. и 2017 г., е намалял с около 40% в сравнение с 2015 г. Обяснението е, че всяка година се появяват все по-малко синтетични канабиноиди и синтетични катинони, но голяма роля изиграват и постоянните усилия за контролиране на новите вещества в Европа, включително и продажбата на т.нар. „разрешени стимуланти“. Друга възможна причина за намаляването броя на НПВ са специалните операции, довели до затваряне на голям брой нелегални лаборатории на територията на Китай.

Все пак анализът показва, че наличието на много нови вещества остава относително високо и на някои места се развива силна връзка с установения пазар на незаконни наркотици. Изглежда, че интересът на престъпните групи при създаването на нови вещества, като синтетични катинони в Европа нараства. Друго голямо предизвикателство през последните няколко години е появата на голям брой вещества с повишена потентност. Те представляват животозастрашаващ риск за употребяващите ги и са в състояние да причинят големи епидемии, които биха претоварили местните здравни системи. Изложени на риск са и правоприлагащите органи и здравните работници, влезли в контакт с веществата. Тези вещества са много лесни за скриване и контрабанда, защото само няколко грама от тях са достатъчни за приготвянето на хиляди дози. Предвид глобалния характер на пазара, тези вещества могат да представляват сериозна трансгранична заплаха за здравето. Понастоящем двете групи, които се открояват в това отношение, са новите синтетични опиоиди (особено фентанилите) и синтетичните канабиноиди.

В публикацията се подчертава, че ключово значение имат продължаващите инвестиции в Системата за ранно предупреждение, както и забързване на процеса за оценка на риска на здравето и сигурността на хората, живеещи в Европа. Новата законодателна рамка на ЕС, която влезе в сила по-късно тази година играе решаваща роля във връзка с постигането на тези цели.

„Фентанили и синтетични канабиноиди: усложняване на ситуацията“