EMCDAA

Доклад на EMCDDA представя най-новите данни във връзка със заместващо лечение с медицински хероин.

Част от зависимите към хероин се възползват от нов вид терапия, при която се използва медицински хероин като заместител на незаконните наркотици. В нов доклад на ЕЦМНН експерти описват този вид лечение като „важна стъпка напред“ в лечението на зависимости. Докладът дава преглед на редица научни изследвания по въпроса, разгледани са най-новите данни и клиничен опит в тази област в Европа.

Предписването на заместващи психоактивни вещества (напр. метадон) се превърна в основна насока при лечението на зависимост към опиати, в следствие на което около 700 000 проблемно употребяващи в Европа получават субституиращо лечение днес.  Заключения от международни проучвания показват, че употребата на медицински хероин под лекарско наблюдение може да бъде ефикасно лечение.

Допълнителна информация може да получите на: http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/heroin-assisted-treatment