EMCDAA

На 10 ноември 2010 г. в 11,00 часа в голямата конферетна зала на Национален пресклуб “СОФИЯ ПРЕС” беше представен Годишният доклад относно състоянието на проблема с наркотиците в Европа за 2010 г., изготвен от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA).

По традиция в същото време Докладът ще бъде лансиран и в повечето страни от Европейския съюз.

В рамките на това събитие Националният фокусен център за наркотици и наркомании организира поредната VI Годишна експертна среща’2010 за представяне на Годишния доклад на ЕС по проблемите на наркотиците и наркоманиите. Той беше представен от г-н Момчил Василев, директор на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, който се постара да представи и някои актуални данни за България в контекста на съпоставянето им с европейски факти и тенденции в областта на наркотиците.

На представянето присъстваха около 40 експерти от повечето основни заинтересувани институции, звена и неправителствени организации, както и голям брой журналисти от печатни, електронни и интернет медии, заинтересувани от темата. Съвместното представяне на EMCDDA и г-н Василев можете да намерите тук, а самият Годишен доклад на EMCDDA за 2010 г. – тук.