Болни под диспансерно наблюдение за психични и поведенчески разстройства в стационарите на лечебните заведения (2009 – 2019 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

База данни (1990 – 2019 г.).xlsx

2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.
Психични и поведенчески разстройства (F00-F99)158917145441141618135390135314125119120667120055114732114939112031
на 100000 души население2095,11938,01932,81859,21867,51737,21686,81690,51627,41642,01611,6
Снети от диспансерно наблюдение поради смърт (F00-F99)8651636173517361263
в т.ч. самоубили се (F00-F99)15161588
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на алкохол (F10)1529113805131991211911193983694029041838083587947
на 100000 души население201,6183,9180,1166,4154,5136,6131,4127,3118,9119,4114,3
Снети от диспансерно наблюдение поради смърт (F10)93421193390253
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на други психоактивни вещества (F11-F19)7649019279961299137413791385140913781174
на 100000 души население10,112,012,713,717,919,119,319,520,019,716,9
Снети от диспансерно наблюдение поради смърт (F11-F19)24458
в т.ч. самоубили се (F11-F19)2
Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на опиоиди (F11) 498686750837114011431202113711971120893
на 100000 души население6,69,110,211,515,715,916,816,017,016,012,8
Снети от диспансерно наблюдение поради смърт (F11)257
Забележка: Данните са към 31.12.

Източник: Национален център по обществено здраве и анализи.