Брой лечебни заведения за психиатрична помощ в България (по райони и области)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
ОбщоДПБЦПЗПсихиатрични клиникиПсихиатрични отделения
Общо за страната491212619
Северозападен район102116
Видин11
Враца11
Ловеч321
Монтана22
Плевен312
Северен централен район7322
Велико Търново211
Габрово11
Разград11
Русе211
Силистра11
Североизточен район72113
Варна11
Добрич211
Търговище22
Шумен211
Югоизточен район7124
Бургас11
Сливен11
Стара Загора4112
Ямбол11
Югозападен район122334
Благоевград11
Кюстендил22
Перник11
София
София столица82231
Южен централен район6231
Кърджали11
Пазарджик11
Пловдив211
Смолян11
Хасково11