В брой 10 на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS – Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества ще може да намерите следните теми:

  • Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през 2022 г.
  • Нови психоактивни вещества, поставени под контрол в България през втората половина на 2022 г.
  • Нови психоактивни вещества, идентифицирани в Европа през 2022 г.
  • Хексахидроканабинол – произход, структура, разпространение, легален статус, влияние върху човешкото здраве.
  • Делта-8-тетрахидроканабинол (Δ8-THC): Сравнителна фармакология с тетрахидроканабинол (Δ9-THC).
  • От JWH-018 до OXIZIDS: Структурна еволюция на синтетичните канабиноиди в Европа от 2008 г. до днес.

Брой 10 на NEWS