В брой 11 на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS – Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества ще може да намерите следните теми:

  • Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през първата половина на 2023 г.
  • Нови психоактивни вещества, идентифицирани в Европа през първата половина на 2023 г.
  • Нормативна промяна на определянето на цените на наркотичните  вещества за нуждите на съдопроизводството.
  • Внимание – CH-FUBIACA, MDMB-7BR-INACA, MDMB-INACA, хексахидроканабинол ацетат (HHC-O), хексахидроканабифорол (HHC-P), дипентилон, 2C-B-FLY, алфа-метилфентанил.
  • Европейски доклад за наркотиците 2023 г. Общ преглед на новите психоактивни вещества на европейско ниво.
  • Световен доклад за наркотиците 2023 г. Общ преглед на новите психоактивни вещества на световно ниво.

Брой 11 на NEWS