В брой 12 на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS – Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества ще може да намерите следните теми:

  • Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през 2023 г.
  • Нови психоактивни вещества, поставени под контрол в България през 2023 г.
  • Нови психоактивни вещества, идентифицирани в Европа през 2023 г.
  • Нарастване на установените случаи с нитазен опиоиди в Европа, както и свързаните отравяния с тях.
  • Протонитазепин – поставен под интензивен мониторинг от EMCDDA.
  • Шест полусинтетични канабиноиди, поставени под интензивен мониторинг от EMCDDA.
  • Таблетки, съдържащи над 300 мг MDMA.
  • Оценка на риска на нови психоактивни вещества.

Брой 12 на NEWS