EMCDAA

Излезе от печат новия брой (66) на вестника на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) Drugnet Europe за периода април-юни 2009 година.

Основните теми, застъпени в него са:

  • „15 години мониторинг върху наркотиците в Европа”;
  • „Съобщения при едно кликване: ново Европейско проучване за интернет базирано лечение на проблеми свързани с наркотиците”;
  • „ESPAD – важен поглед върху употребата на субстанции сред младежите”;
  • „EMCDDA и Европол засилват сътрудничеството помежду си”;
  • „Световна политика относно наркотиците: приоритети за следващото десетилетие”;
  • „Нови продукти и услуги на EMCDDA”;
  • „EMCDDA се премества в нова сграда”.


Тук Ви предлагаме някои акценти от темите:

„Експерти и лица свързани с формиране на политиката в областта на наркотиците, присъствали на Конференцията на EMCDDA в Лисабон на 6 – 8 май подчертаха нуждата от бързи и новаторски отговори на променящите се проблеми, свързани с наркотиците в Европа. Отбелязвайки 15-ата годишнина на мониторинга върху наркотиците в Европа, събитието беше посветено на „Определяне на нуждите от информация в Европа за провеждането на ефективна политика относно наркотиците”.
Около 350 лица свързани с формиране на политиката в областта на наркотиците, изследователи и лекари от Европа, Северна Америка и Австралия обсъждаха основните предизвикателства, произлизащи от сегашната ситуация на наркотиците и типа информация, изискваща се за да съответства на нея в бъдеще.” („15 години мониторинг върху наркотиците в Европа”)


„От 2005 година от EMCDDA и Европол се изисква да представят годишен доклад пред Европейския Парламент, Съвета и Комисията по изпълнение на решението на Съвета от 2005 година относно обмен на информация, оценка на риска и контрол върху новите психоактивни субстанции. Докладът за 2008 година беше тържествено предоставен на институциите на 16 март и оповестен пред  публика един месец по-късно. Според доклада за 13 нови психоактивни субстанции е било официално съобщено в ЕС през 2008 година от EMCDDA и Европол чрез системата за ранно предупреждение (EWS), въведена с решение на Съвета.” („Действия относно нови наркотични вещества; Годишен доклад на EMCDDA и Европол”)


„Ефективността на световния контрол върху наркотиците беше темата на 52-то заседание на Комисията по наркотични вещества (CND), състояло се във Виена от 11 до 20 март. Централно събитие на срещата във Виена беше приеманенто на нова политическа декларация и план за действие на Световната политика относно наркотиците за следващото десетилетие.
Политическата декларация описва световния проблем с наркотичните вещества като „всеобща и споделена отговорност”, изискваща „ефективно и усилено международно сътрудничество” и „подходящ подход” за търсенето и предлагането на различни стратегии.” („Световна политика относно наркотиците: приоритети за следващото десетилетие”)