EMCDAA

Излезе от печат новия брой (76) на вестника на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) Drugnet Europe за периода октомври-декември 2011 година.

Основните теми, застъпени в него са:

• Предстоящото представяне на Годишния доклад на ЕЦМНН за състоянието на проблема с наркотиците в Европа за 2011 г.

• Рискови огнища на ХИВ сред инжекционно употребяващите наркотици.

• Реакцията на Финландия и Великобритания спрямо новите наркотични вещества.

• Смъртоносните свръхдози – само върхът на айсберга.

• Синтетичните наркотици – все по- сложен пазар.

Допълнителна информация може да намерите на адрес: http://www.emcdda.europa.eu