В брой 9 на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS – Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества ще може да намерите следните теми:

  • Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през първата половина на 2022 г.
  • Нови психоактивни вещества, идентифицирани в Европа през първата половина на 2022 г.
  • Под наблюдение: AMB-CHMICA, CUMYL-CBMICA, 5F-Cumyl-PeGaClone, CH-PIACA, ADB-5Br-INACA, ADB-B-5Br-INACA и ADB-D-5Br-INACA.
  • Европейски доклад за наркотиците 2022 г. Появяват се все повече нови психоактивни вещества на нелегалния пазар на наркотици в Европа.
  • Световен доклад за наркотиците 2022 г. Общ преглед на новите психоактивни вещества на глобално ниво. Броят на докладваните случаи с нови психоактивни вещества намалява през 2020 г. Употребата на нови психоактивни вещества е на по-ниско ниво в сравнение с  наркотичните вещества поставени под международен контрол.

Брой 9 на NEWS