Бюлетин на Общински съвет по наркотичните вещества и Превантивно-информационен център – Видин (бр. 3, 2020 г.)