EMCDAA

През м. януари 2009 г. Националният фокусен център на Обединеното кралство изненада заинтересовани и партньори с първия си информационен бюлетин, предлагащ информация за работата на Фокусния център и за сътрудничеството му с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA). Информация можете да откриете в „ПУБЛИКАЦИИ“ или от тук.