EMCDAA

Съвместна публикация от EMCDDA и Европол анализира въздействието на пандемията от COVID-19 върху пазара на основните видове наркотици (канабис, хероин, кокаин, амфетамини, нови психоактивни вещества), включително тяхното търсене, производство, трафик и наличност на пазара.

От публикацията могат да бъдат отбелязани няколко основни констатации:

 • Глобалните ограничения за пътуване и други мерки като резултат от пандемията от COVID-19 са довели до временен недостиг на наркотици на пазара и по-високи цени на някои от тях, но ситуацията подлежи на бърза промяна.
 • Прекъсването на веригите за доставки и логистика на трафикирането на наркотици в Европа е най-очевидно на равнището на разпространение, заради мерките за социално дистанциране.
 • Въпреки наложения граничен контрол, движението на насипни количества наркотици между страните-членки на Европейския съюз продължава, поради продължаващия търговски обмен на стоки в рамките на съюза.
 • Организираните престъпни групи остават активни и устойчиви на пазара, използвайки сигурни комуникационни канали и адаптирайки транспортните си модели, маршрутите си на трафикиране и методите на укриване на стоката, дори и в условия на пандемия.
 • Настоящата ситуация е довела до по-нестабилна среда за престъпен бизнес по веригата на доставки в Европа, а вероятно и до повишени нива на натиск и насилие спрямо доставчиците и разпространителите на наркотици.
 • Пазарите в интернет и „тъмната“ мрежа, социалните медии и криптираните комуникационни приложения изглежда ще играят все по-важна роля при снабдяването с наркотици. Доставки по домовете, по-малко сделки лице-в-лице и по-малко използване на пари в брой като начин на плащане, характерни при пандемията, е възможно да се запазят и в дългосрочен план и да определят в бъдеще индивидуалното снабдяване с наркотици.
 • Недостигът на канабис смола (хашиш) и възможното складиране на канабис трева от употребяващите доведе до завишени цени на канабиса в някои страни-членки на Европейски съюз. Вътрешното производство на канабис трева изглежда не е било значително засегнато.
 • Трафикът на хероин продължава да се осъществява на повечето от известните маршрути. Наличността му е намаляла в някои райони, което зависи и от националните правила и ограничения за движение, като някъде се отчитат по-високи цени на веществото. Някои специалисти в областта на наркотиците и наркоманиите предполагат, че е имало известен недостиг на хероин и е възможно той да е бил заменен с други вещества, като синтетични опиоиди, крек кокаин, амфетамини, синтетични катинони. Поради това се очаква някои от тях да имат по-голямо присъствие в бъдеще на пазарите с недостиг на хероин.
 • Трафикът на кокаин с помощта на контейнери за морски превоз продължи на нива, близки и дори по-високи от тези, отчетени през 2019 г. Данни от Европа и Колумбия показват, че през първата половина на 2020 г. са направени значителен брой изземвания на кокаин, въпреки ограниченията, наложени във връзка с пандемията от COVID-19. Не е изненада, че трафикът на кокаин чрез пътници, пътуващи по въздуха е намалял драстично.
 • По отношение на пазара на едро на кокаин се забелязва нарушение в дейността, като се отчитат по-високи цени и по-ниска чистота на предлаганите количества, което е показателно за недостиг на доставките на веществото на местно ниво.
 • Производството на синтетични наркотици продължава да се развива в основната производствена зона на Европа (Нидерландия и Белгия), както е видно от отчетения брой на премахнатите незаконни лаборатории. Въпреки това, в Европа и в световен мащаб търсенето на синтетични наркотици за забавление, по специално MDMA, изглежда е намалял в краткосрочен план, поради затваряне на заведения и отменяне на фестивали. Цените на едро на амфетамини и MDMA са се увеличили в няколко държави, като Нидерландия отчита намаление на цените, което е индикация за опити за увеличаване на продажбите.

Цялата публикация (на английски език)