Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2022 г.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2021 г.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2020 г.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2019 г.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2018 г.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2017 г.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2016 г.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2015 г.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2013 г.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2012 г.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2011 г.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2010 г.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2009 г.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2008 г.

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите 2005 – 2007 г.

Доклад за здравето на нацията в началото на 21 век – 2004 г.