На 4-то редовно заседание, проведено на 05 декември 2023 г., Национален съвет по наркотичните вещества (НСНВ) прие Годишния доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България за 2022 г.

Докладът се изготвя ежегодно от Национален фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ), реализира се с подкрепата и се утвърждава от НСНВ, орган към Министерски съвет, който определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.

Реализирането на настоящия доклад подпомогнаха повече от 120 партньори – министерства, ведомства, организации, центрове и експерти. За изготвянето му са използвани десетки проучвания, инициирани и осъществени под ръководството на НФЦ.

Докладът представя данни предимно за 2022 г. и прави преглед на ситуацията и тенденциите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България, като проследява развитието на богат набор от индикатори свързани с употребата, търсенето и предлагането на наркотици, проблемите, засягащи общественото здраве, както и политиката и ответните действия в областта на наркотиците и наркоманиите.

Специална глава е посветена на употребата на цигари и други никотинови продукти.

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите 2022 г.