НФЦ

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2021 г.)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2020 г.)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2018 г.)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2017 г.)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2016 г.)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2015 г.)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2014 г.)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2013 г.)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2012 г.)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2011 г.)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2010 г.)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2009 г.)

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2006 г.)