EMCDAA

Какви са най-новите тенденции на пазара на наркотици и кои фактори ги определят? Какви на най-новите развития в областта на превенцията, лечението и политиките, свързани с употребата на наркотици? Колко вида нови наркотици са открити в Европа през последната година и какви са последствията за лицата, които ги употребяват? Тези и други въпроси ще бъдат разгледани от агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA) на 4 юни 2015 г., когато ще излезе годишния преглед на положението с наркотиците в Европа.

Повече информация