НФЦ

Екипът на Национален фокусен център изготви Годишен информационен бюлетин – 2011. Изданието съдържа основни данни относно употребата, трафика и разпространението на наркотични вещества, както и обществения отговор в България.

Публикуваните данни са на база проучвания, проведени от НФЦ, както  и информация, предоставена от държавни, общински, частни и неправителствени организации, работещи в областта на наркоманиите.

Всички заинтересовани лица и институции биха могли да изтеглят Информационния бюлетин в Подстраница DOWNLOADS.