Вече е наличен Годишния информационен бюлетин на Национален фокусен център за наркотици и наркомании за 2020 г. 

В него може да намерите всички основни данни относно употребата на психоактивни вещества, както и информация за основните индикатори по отношение на намаляване на търсенето и предлагането на наркотици.

Годишен информационен бюлетин 2020 г.