EMCDAA

От 23 до 24 юни 2009 г. в Лисабон, Португалия, се състоя редовната Годишна експертна среща по индикатора “Изследвания сред общото население”, на тема “Разпространение и насоки на употребата на наркотици сред общото население”.

Цели на срещата бяха да се представи прогреса на индикатора и резултатите от изследванията, проведени през 2008-2009 г.; да се обмени информация между страните и международните проекти; да се организира методологическа дискусия за начините за развитие на индикатора чрез национални проучвания, както и дискусия за начините за анализ и интерпретация на данните; да се осъществи връзка между епидемологичната информация и интервенциите при осъществявянето на политиката по отношение проблемите с разпространението и употребата на наркотици.

Фокусът на срещата беше върху следните теми:

  • Интензивна употреба на канабис – подобряване и развитие на методите за достъп до населението
  • Полиупотреба на наркотици – развитие и положението в някои страни
  • Тенденции в употребата на канабис – застой или намаляване?
  • Използване на информацията от изследванията за формулиране и оценка на политиката по отношение проблемите с разпространението и употребата на наркотици.

Заедно с основната програма бяха сформирани и 2 паралелни работни групи по въпросите за анализ на неотговорилите в изследванията сред общото население и измерване на общото здраве в специализираните изследвания за употребата на наркотици. Изрази се необходимостта от единна методология при провеждане на проучванията, за да може да има сравнимост на данните в страните от Европейския съюз.