На 20 и 21 септември 2011 г. в Лисабон, Португалия се проведе Годишна експертна среща по индикатора “Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици”. В нея взеха участие Момчил Василев (Директор на НФЦ) и Александър Панайотов (експерт в НФЦ), както и представители на още 29 европейски страни, които са част от Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

В първата сесия на срещата бе направен преглед на развитието на индикатора Търсене на лечение през последната година. Във втората сесия бяха представени две теми: “Последни тенденции по отношение на употребата на хероин в Европа – на база данните от системите на търсене на лечение” и “Една дълготрайна перспектива: 25 години събиране на информация по отношение на търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици в Холандия”.

Третата сесия бе насочена към новия вариант на протокола на индикатора (TDI Protocol ver.3.0). Това бе и основната тема на Годишната експертна среща, където бяха обсъдени въпроси по различните сектори на TDI Protocol ver.3.0: въведение, основни насоки (дефиниции и списък с теми, за които е нужна информация), методологически правила и етични принципи, допълнителен Модул на разпространението на лечението и съдържанието на бланката по индикатора в система за информация FONTE.

Създаването на нов вариант на TDI Protocol се налага вследствие на настъпилите промени в проблема с употребата на наркотици през последните 10-15 години, в системите за търсене на лечение, както и в докладваните данни от страните членки на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕMCDDA). Основните цели на ревизията на протокола са насочени към поддържане на главните задачи на индикатора и съпоставимост на данните във времето; подобряване на яснотата на дефинициите, терминологията и методологията; отчитане на някои важни промени в проблема с употребата на наркотици и системите за лечение; подобряване на събирането, докладването и управляването на данни; гъвкавост на мониторинговите системи и по-голям капацитет при анализа на данните.

Предвижда се новия протокол да бъде приет до края на тази година. Ако това стане, се планира през 2012 г. да бъде извършена предварителна работа по адаптиране на протокола към националните мониторингови системи за търсене на лечение, самото му внедряване да се осъществи на национално ниво през 2013 г., а през 2014 до ЕMCDDA да бъдат изпрат