EMCDAA

В периода 20-21 септември 2016 г. в Лисабон, Португалия, се проведе Годишна експертна среща по индикатор „Проблемна употреба на наркотици“ (PDU. В нея взеха участие представители на повечето европейски страни – част от които от Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), а също и представители на още 6 страни кандидат-членки, гости от САЩ и Австралия.

Основните задачи на срещата бяха свързани с консолидиране на оценките по отделните показатели, свързани с индикатора, интегрирането му с другите ключови индикатори и диверсифициране на източниците на информация.

Акцент на срещата бе поставен върху състоянието на индикатора и начините за подобряване на изпълнението, качеството на данните и тяхната полза. От съществено значение е всяка една страна при извършване на оценка на проблемно употребяващите да се съобразява с няколко съществени компонента: обхват на данните, актуалност на данните, финансова подкрепа, експертност по проблематиката на национално ниво, използвани източници на информация.

Във връзка с развитието на индикатора остава проблемът с недостатъчната пълнота на данните и понякога дори с липсата на информация. По индикатора „Проблемна употреба на наркотици“ се събира информация по следните основни показатели: високорискова употреба на опиоиди, високорискова употреба на канабис, високорискова употреба на кокаин, високорискова употреба на амфетамини (метамфетамини), инжекционно употребяващи наркотици. Най-често страните предоставят данни по отношение на високорисковата употреба на опиоиди и инжекционно употребяващите наркотици. В случаите, когато информация липсва причини за това са недостатъчно финансиране, недостатъчно подготвени експерти за осъществяване на оценката, липса на достъп до информация, лошо качество на получаваната информация, промени в системите за докладване и други.

За преодоляването на тези трудности и недостатъци от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) препоръчват включването на допълнителни източници и институции, които да захранват специалистите по оценка с информация, инициирането на изследвания, които биха подпомогнали осъществяването на оценка, подобряване на методологията с цел повишаване надеждността на резултатите. Към момента най-използваните методи за оценка на проблемно употребяващите са Capture-Recapture и Treatment Multiplier. Нови алтернативни методи, които се предлагат са Respondent Driven Sampling (RDS) и Network Scale Up (NSU). За повишаване на надеждността на резултатите при използването на Capture-Recapture пък се препоръчва включването на четири източника, вместо на три.

Не на последно място от значение е и необходимостта от определяне на нуждите на всяка страна от помощ при осъществяване на оценката и координиране с възможностите за съдействие от EMCDDA.