EMCDAA

На 24 и 25 септември 2007 г. в централата на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон се проведе Годишна експертна среща по индикатора “Търсене на лечение”. В нея взеха участие експерти от 30 страни, включени в мониторинговата система по проблемите на наркоманиите.

От България представители бяха Момчил Василев (директор на Националния фокусен център за наркотици и наркомании) и Александър Панайотов (експерт “Международно сътрудничество” в НФЦ).

Програмата на срещата бе разделена в няколко модула – преглед на  досегашното развитие на индикатора “Търсене на лечение”; допълване и подобряване на настоящите проекти; оценка на резултатите от проведени изследвания; географски анализ на данните от европейските страни, включени в системата на търсенето на лечение.

Заедно с това бяха сформирани 3 паралелни работни групи за обсъждане на: употребата на основно проблемно вещество, второ употребявано вещество, както и полиупотребата при събиране на данни за търсенето на лечение; класификацията на наркотиците и включването на нови наркотични вещества при събирането на данни; изясняване на дефинициите за честотата и начините на употреба на наркотични вещества и периода на събиране на данни за търсенето на лечение.

В края бяха набелязани следващите стъпки на развитие на системата за търсене на лечение и стартираха първите контакти за сътрудничество по отношение на бъдещи прояви и събития в рамките на индикатора.