НФЦ

Уважаеми колеги, приятели, съмишленици, посетители, екипът на Националния фокусен център за наркотици и наркомании отбелязва шестата годишнина на нашия официален уебсайт! Той беше публикуван за първи път в Интернет на 15 август 2006 година.

През шестте години на съществуване са регистрирани общо 175 470 посещения в сайта (до 31.07.2012 г.) от общо 56 178 уникални посетители. Това показва една никак не лоша посещаемост и достатъчна популярност, която не може да не ни радва и удовлетворява. В крайна сметка всяка година средно близо 10 000 нови лица са ползвали или са били заинтересовани от нашите резултати и дейност.

Още любопитни данни относно посещаемостта на сайта… Средно дневно през 6-годишния период са били регистрирани по 79 посещения, от които 25 – уникални (неповтарящи се), средно седмично – по 562 посещения, от които 180 – уникални. Най-голям дневен брой уникални посещения (148) е бил регистриран на 18 февруари 2009 г., най-голям седмичен брой уникални посещения (385) е бил регистриран през седмицата 14-20 май 2012 г., най-голям месечен брой уникални посещения (1 576) е бил регистриран през м. март 2012 г., 2009 пък е годината с най-голям годишен брой уникални посещения (11 459).

Измежду дните в седмицата сайтът ни е бил най-посещаван в сряда – общо 31 983 уникални посещения (18.1 %). Следват вторник (31 446, или 17.35 %) и понеделник (30 711, или 17.21 %). Най-често сайтът е бил посещаван в часовия пояс 15:00 – 15:59 (4 517 уникални посещения, или 7.98 %), 11:00 – 11:59 (4 482, или 7.92 %) и 14:00 – 14:59 (4 452, или 7.86%).

Около 2 % от посещенията са от потребители базирани в чужбина – регистрирани са адреси от 65 страни от Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка, Австралия и Океания.

И още малко аналитична информация. В началото на тази година (2012) в анкетата на сайта ни бяхме запитали посетителите му: „Имате ли информация за Националния фокусен център за наркотици и наркомании?“. Бяха събрани общо 465 отговора. Около две трети от отговорилите (295 или 63.4 %) не са били и чували за НФЦ преди да влязат в сайта. Към тях трябва да се добавят други 47 лица (10.1 %), които преди първото си влизане в сайта само са били чували за НФЦ, и още 45 (9.7 %), които са имали само откъслечна информация. Едва според 78 от отговорилите (16.8 %) са имали достатъчно информация за НФЦ. В крайна сметка само около една шеста от посетителите на сайта са колеги и хора, с които по една или друга причина контактуваме по-често. Останалите пет шести са хора, които впоследствие са придобили информация за нас, нашата дейност и нашите резултати, при това посредством нашия сайт.

Екипът на НФЦ