НФЦ

Годишният доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България – 2011 бе приет на първото редовно заседание на Националния съвет по наркотични вещества за тази година, състояло се на 09 април 2012 г.

Докладът е  изготвен от Националния фокусен център за наркотици и наркомании с помощта на десетки колеги и приятели от почти всички  институции, свързани с проблема. Ще намерите връзка към него в Подстраница DOWNLOADS.