НФЦ

Всички заинтересовани лица и институции биха могли да свалят Годишния доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България – 2010, изготвен от Националния фокусен център за наркотици и наркомании с помощта на десетки колеги и приятели от практически всички институции, свързани с проблема, и приет от Националния съвет по наркотичните нещества на негово първо редовно заседание през 2011 г. Ще намерите връзка към него в Подстраница DOWNLOADS.