EMCDAA

Темата на най-новата публикация на ЕМЦНН е свързана с реализираните дейности в областта на превенцията на употребата на наркотици сред малцинствени етнически групи. Изданието съдържа резултати от проведено проучване по темата сред 29 европейски страни, реализирано чрез въпросник. Изданието е достъпно на:

http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/prevention-minority-ethnic-populations