EMCDAA

Световен ден за борба срещу СПИН

Днес се отбелязва Световният ден за борба срещу СПИН. Очакват се множество инициативи в цялата страна и навред по света.

За първи път Световният ден за борба срещу СПИН се отбелязва от 1 декември 1988 година. Идеята за него се ражда през август 1987 г. у Джеймс Бън и Томас Нетър – двама деятели на Глобалната програма за СПИН към СЗО в Женева.

Както и през миналата година темата на Световният ден за борба срещу СПИН през 2010 г. е „Достъп за всички и човешки права”.

СПИН е убил павече от 25 милиона лица между 1981 и 2007 г. и вероятно 33.2 милиона лица по света живеещи с НІV към 2007 г., превръщайки се в една от най-унищожителните епидемии в документираната история. Въпреки подобрения достъп до антиритровирусна терапия и грижи в много региони на света епидемията от СПИН засегна около 2 милиона живота през 2007 г., от които около 270 000 детски.

Според Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) повече инжекционно употребяващи наркотици трябва да се подложат на тестуване за HIV, вирусен хепатит и други инфекции като туберкулоза. В ново Ръководство, публикувано в навечерието на Световния ден за борба срещу СПИН Центърът описва въпроса за все още ниското ниво на тестуване на хора от тази група в много европайски страни.

Инфекционните заболявания са сред най-сериозните здравни последици от инжекционната употреба на наркотици и могат да доведат до значителни проблеми. Новото Ръководство препоръчва стратегия за увеличаване на нивото на тестуване както в Европа, така и извън нея, което би осигурило по-ранно лечение за инжекционно употребяващи наркотици и би понижило риска от разпространение на инфекцията сред по-широки кръгове от населението.

(Новото Ръководство на EMCDDA можете да изтеглите оттук)

Инжекционно употребяващите наркотици са уязвими за редица инфекциозни заболявания поради различни форми на рисково поведение и базови условия като лоша хигиена, липса на дом и бедност. Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) изчислява, че 30–50% от HIV-позитивните инжекционно употребяващи наркотици в Европа не знаят, че са инфектирани. Той също така смята, че около 50% от инжекционно употребяващите наркотици (вариращи между 10% и 90% в различните страни) са инфектирани с вирусен хепатит (предимно хепатит C), който може да доведе до тежко заболяване на черния дроб и до преждевременна смърт.По данни на Националната потвърдителна лаборатория по HIV през 2009 г. в България са регистрирани 171 нови HIV-1 серопозитивни български граждани. Това е най-високият годишен брой новорегистрирани случаи (през 2008 и 2007 г. той е съответно 123 и 126). Най-голям е броят на новооткритите интравенозни наркомани – 74 (43.27% от всички новорегистрирани).